sitn.pl » Dokumenty » Regulaminy » Regulamin Zawodów Klubu Instruktora Seniora
Dokumenty

Regulamin Zawodów Klubu Instruktora Seniora

Regulamin XIV Otwartych Zawodów
KLUBU INSTRUKTOROW SENIORÓW im. Józefa Zolla

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Klub Seniora Instruktora SITN PZN.

TERMIN I MIEJSCE

13 stycznia 2018 r. (SOBOTA)

Białka Tatrzańska – Czarna Góra

Start do pierwszego przejazdu o godz. 11:00

KOMITET ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

Przewodnicząca: Prezes SITN PZN Zuzanna Podgórna

Kierownik Zawodów: Elżbieta Kaczmarek, Leszek Krzeszowiak (zm. 2017)

PROGRAM ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant w dwóch przejazdach. Drugi przejazd w odwróconej kolejności w grupach według wyników z pierwszego przejazdu.

PODZIAŁ NA GRUPY I KOLEJNOŚĆ STARTU

O przydziale do danej grupy decyduje rok urodzenia zawodnika.

 • Kobiety - seniorki
  K1 (70+) - ur. 1948 i wcześniej
  K2 65-69 lat - ur. 1949-1953
  K3 60-64 lat - ur. 1954-1958
  K4 55-59 lat - ur. 1959-1963
 • K5 50-54 lat - ur. 1964-1968
 • K6 40-49 lat - ur. 1969-1978
 • K7 30-39 lat - ur. 1979-1988
 • K8 20-29 lat - ur. 1989-1998
 • K9 (19-) ur.1999 i młodsze

  Mężczyźni - seniorzy
  M1 (90+) - ur. 1928 i wcześniej
  M2 85-89 lat - ur. 1929-1933
  M3 80-84 lat - ur. 1934-1938
  M4 75-79 lat - ur. 1939-1943
  M5 70-74 lat - ur. 1944-1948
  M6 65-69 lat - ur. 1949-1953
  M7 60-64 lat - ur. 1954-1958
  M8 55-59 lat - ur. 1959-1963
  M9 50-54 lat - ur. 1964-1968
  M10 40-49 lat - ur. 1969-1978
  M11 30-39 lat - ur. 1979-1988
  M12 20-29 lat - ur. 1989-1998
  M13 (19-) lat -ur. 1999 i młodsi


  Kolejność startu grup:
  M1 do M3, K1 do K5, M4 do M9, K6 do K9, M10 do M13


WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 30 zł. Dla osób bez ważnych uprawnień(bez opłaconych składek) 40 zł.

Uczestnicy unifikacji - nie wnoszą opłaty startowej.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do przyjmuje Biuro Stowarzyszenia do dnia 9.01.2018 r., należy podać nazwisko i imię, stopień, rok urodzenia.
Zgłoszenia dodatkowe (po losowaniu) będą przyjmowane w dniu zawodów,
w biurze zawodów – przy wyciągu (restauracja) w godz. 9.45-10.15.

NAGRODY

Uczestnicy zawodów otrzymają odznaki i dyplomy oraz drobne upominki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszyscy uczestnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zaleca się dokonanie we własnym zakresie odpowiednich ubezpieczeń (OC, NNW) oraz badań lekarskich. Zalecamy start w kaskach,
Losowanie odbędzie się w miejscu zamieszkania uczestników unifikacji Klubu Instruktora Seniora w dniu 12 stycznia 2018 r. o godz.20.30.
Dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, wyciągi - na własny koszt,
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z NRS i regulaminem zawodów, z ewentualnymi zmianami ogłoszonymi przed startem. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca zawodów lub ich odwołania w przypadku złych warunków narciarskich.

Leszek Krzeszowiak (+)