sitn.pl » Dokumenty » Wniosek o licencję SITN-PZN na sezon 2017/2018
Dokumenty

Wniosek o licencję SITN-PZN na sezon 2017/2018

Wypełniony dokument należy przesłać do biura SITN do Komisji Szkół Narciarskich.
Kadra szkoły musi mieć aktualne uprawnienia oraz opłacone składki członkowskie.

  • Minimalna ilość instruktorów PZN w SN A = 3 osoby,
  • Minimalna ilość instruktorów PZN biegowych w SN C = 2 osoby,
  • Minimalna ilość instruktorów PZN w SN A+B (prowadzenie kursów kadrowych) = 5 osób. Kierownikiem Wyszkolenia wyłącznie aktywny Instruktor Wykładowca PZN a także wśród kadry szkoły powinna znajdować się osoba posiadająca aktualne współczynniki slalomowe,
  • Licencja D - licencja narciarstwa dzieci - dotyczy szkolenia dzieci zgodnie z "Sitnusiowym schematem nauczania". W składzie kadry szkoły SN A lub SN A+B, co najmniej jeden instruktor PZN posiadający certyfikat ukończenia kursu szkoleniowego w zakresie PNND SITN PZN.

Krakow 11.05.2017 r.

UWAGA:

SN, w której kadrze są instruktorzy przeszkoleni podczas WARSZTATÓW NAUCZANIA DZIECI (XII/2015 lub III/2016 lub 2017) wnioskują o licencje typu "D"

I termin składania wniosków do 15 czerwca 2017r., (KLSN rozpatruje w dniu 27.06.2017)

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez KLSN gwarancja umieszczania danych Szkoły Narciarskiej w Informatorze Przedsezonowym 2017/2018),

Uwaga: 31.08.2017 r. następuje zamknięcie składu drukarskiego Informatora i przekazanie do druku.

II termin składania wniosków po 31.08.2017r. - DANE SZKOŁY NARCIARSKIEJ umieszczone TYLKO na stronie www.sitn.pl w zakładce Szkoly.