sitn.pl » Dokumenty » Oświadczenie o czasowym wykonywaniu działalności instruktora narciarskiego (prowincja Trentino)
Dokumenty

Oświadczenie o czasowym wykonywaniu działalności instruktora narciarskiego (prowincja Trentino)

Kraków, 28.11.2018r.

W sezonie 2018/2019 w Trentino obowiązują zasady uzyskiwania zgody na „tymczasowe wykonywanie zawodu nauczyciela narciarstwa” opisane w pliku "Temporary right - Ski instructors Poland.pdf" (do ściągnięcia na dole strony).

Na podstawie ustaleń z Komisją Szkolenia SITN za dowód rozpoczęcia szkolenia w kierunku uzyskania kwalifikacji Instruktora PZN we wskazanym przez władze Trentino przedziale czasowym uznawane będzie zaliczenie minimum Egzaminu Regionalnego.

Decyzją Zarządu SITN z dnia 18.12.2018 r. zaświadczenie uzyskać mogą również osoby, którym przysługuje prawo przystąpienia do Egzaminu Regionalnego (osoby posiadające państwowy stopień Instruktora Rekreacji lub Instruktora Dyscypliny Sportu sprzed 2013 r. oraz posiadające nadane po 2013 r. stopnie Instruktora Sportu lub Rekreacji AWF) pod warunkiem, że osoby takie zapiszą się na Egzamin Regionalny i dokonają opłaty startowej u organizatora, czyli Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.

Wystawianie zaświadczeń (certyfikatów do Włoch) dla Pomocników Instruktora PZN lub Instruktorów SITN nastąpi po przesłaniu zgłoszenia mailowego i wpłacie na konto SITN 20 zł.

Certyfikat zostanie wysłany scanem na podany adres mailowy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Link do strony włoskiej samorządu regionu TRENTINO, na której znajdują się formularze w języku włoskim i angielskim: http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/maestro_sci/maestro_modulistica/

Oświadczenie z załączoną dokumentacją należy złożyć jednorazowo w formie kompletnej ze wszystkimi wymaganymi dokumentami co najmniej na 15 dni przed rozpoczęciem pracy.