sitn.pl » Dokumenty » OC Instruktora SITN PZN w okresie 2018.12.01-2019.03.31 – Polska
Dokumenty

OC Instruktora SITN PZN w okresie 2018.12.01-2019.03.31 – Polska

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PZU OC SPORT

Polisa nr T1138559048

obowiązująca w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. na terytorium Polski


Ubezpieczonymi są aktywni instruktorzy lub trenerzy Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN). Aktywny instruktor lub trener oznacza:

• na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiada ważne uprawnienia instruktorskie, potwierdzone stosownym dokumentem,

• na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiada opłaconą składkę członkowską na rzecz SITN PZN, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez SITN PZN.


Powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie. SITN PZN zapewni PZU w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartej polisy dostęp do bazy danych SITN PZN dla pracowników PZU w celu weryfikacji czy instruktor lub trener na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego był aktywny.