sitn.pl » Dokumenty » OC Instruktora SITN PZN na kraje UE i EEA w sezonie 2018/2019
Dokumenty

OC Instruktora SITN PZN na kraje UE i EEA w sezonie 2018/2019

Ubezpieczenie indywidualne PZU OC Sport dla Instruktorów i Trenerów SITN PZN obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w sezonie 2018/2019

UWAGA! Proces wystawienia certyfikatu w języku angielskim potwierdzającego Ubezpieczenie OC instruktora może zająć do ok. tygodnia. Jest to niezależne od SITN PZN.

Koszt ubezpieczenia:

Ubezpieczenie w wys. 2.500.000 zł (>500 tys. EUR) na każdego ubezpieczonego z rozszerzeniem zakresu terytorialnego o UE oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

– wersja z okresem ubezpieczenia na 30 dni – składka od osoby 77,76 zł
– wersja z okresem ubezpieczenia na 90 dni – składka od osoby 207,36 zł

Ubezpieczenie w wys. 4.515.000 zł (>1'015 tys. EUR) na każdego ubezpieczonego z rozszerzeniem zakresu terytorialnego o UE oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

– wersja z okresem ubezpieczenia na 30 dni – składka od osoby 131,15 zł
– wersja z okresem ubezpieczenia na 90 dni – składka od osoby 349,74 zł

Okres ubezpieczenia obejmuje ściśle wskazany okres 30 dni lub 90 dni.


Procedura zgłoszenia do ubezpieczenia:

Na adres biuro@sitn.pl należy przesłać wiadomość pt. "OC zagranica – zgłoszenie" z wypełnionym i podpisanym Oświadczeniem Ubezpieczonego dla Ubezpieczającego (plik "oswiadczenie_ubezpieczonego_dla_SITN.pdf") oraz z poniższymi informacjami w treści maila:

1. NAZWISKO
2. Imię
3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
4. PESEL
5. Data rozpoczęcia okresu ubezpieczenia w formacie: rrrr-mm-dd
6. Okres ubezpieczenia (do wyboru: 30 lub 90 dni)
7. Suma gwarancyjna: do wyboru 0,5 mln EUR (spełnia wymóg Trentino) lub 1,05 mln EUR (spełnia wymóg Południowego Tyrolu)
8. Adres e-mail

Dalej wystawienie certyfikatów ubezpieczeniowych wygląda następująco:

I. Biuro SITN przekazuje powyższe zaszyfrowane dane do PZU
II. PZU odsyła elektroniczne wersje anglojęzycznych certyfikatów ubezpieczenia dla instruktorów do biura SITN
III. Biuro SITN wysyła instruktorom certyfikaty w wersji elektronicznej
IV. Instruktorzy w oparciu o dane znajdujące się na certyfikatach ubezpieczenia dokonają płatności za ubezpieczenie

Oryginał certyfikatu w wersji papierowej będzie gotowy do odbioru w biurze SITN PZN po sezonie.

Ubezpieczonymi są aktywni instruktorzy lub trenerzy Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN). Aktywny instruktor lub trener oznacza:
• na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiada ważne uprawnienia instruktorskie, potwierdzone stosownym dokumentem,
• na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiada opłaconą składkę członkowską na rzecz SITN PZN, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez SITN PZN.
Powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie. SITN PZN zapewni PZU w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartej polisy dostęp do bazy danych SITN PZN dla pracowników PZU w celu weryfikacji czy instruktor lub trener na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego był aktywny.