sitn.pl » Kalendarz » BIURO SITN PZN, 31 maja (czwartek) – 15 czerwca 2018 (piątek)
Kalendarz

KONIEC SEZONU 2017/2018 - LSN składają sprawozdania z działalności

31 maja (czwartek) – 15 czerwca 2018 (piątek), BIURO SITN PZN

Uwagi

KONIEC SEZONU 2017/2018 - LSN składają sprawozdania z działalności do Biura SITN PZN.
KLSN rozpatruje złożone WNIOSKI na posiedzeniu, które odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2018 r. w BIURZE SITN PZN

Druki aktywne: sprawozdania LSN z sezonu 2017/2018 oraz wnioski o licencje na sezon 2018/2019 oraz organizację ZR i ER 2018/2019 - PATRZ>>