sitn.pl » Kalendarz » Obiekty Uniwersytetu Rzeszowskiego: Aula i Hala Sportowa, ul. Zelwerowicza (Zalesie) w Rzeszowie, 27 września 2019 (piątek)
Kalendarz

Konferencja metodyczno-szkoleniowa "Komunikacja werbalna i pozawerbalna w narciarstwie adaptowanym"

27 września 2019 (piątek), Obiekty Uniwersytetu Rzeszowskiego: Aula i Hala Sportowa, ul. Zelwerowicza (Zalesie) w Rzeszowie

Uwagi

Komisja Narciarstwa Adaptowanego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie oraz rzeszowska Szkoła Pływania i Narciarstwa GB Sport zapraszają do wzięcia udziału w konferencji, której celem jest przybliżenie problematyki uczenia się i nauczania narciarstwa adaptowanego osób niewidomych i niedowidzących, niedosłyszących i głuchych, z dysfunkcją układu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Konferencja skierowana jest do członków SITN PZN, instruktorów MEN oraz nauczycieli i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie konferencji: www.narciarstwoadaptowane.pl

Zapraszamy!