sitn.pl » o SITN » Dokumenty » Wniosek o licencję SITN PZN na sezon 2019/2020
Dokumenty ...

Wniosek o licencję SITN PZN na sezon 2019/2020

Wypełniony dokument należy przesłać do biura SITN PZn do Komisji Licencjonowanych Szkół Narciarskich.
Kadra szkoły musi mieć aktualne uprawnienia oraz opłacone składki członkowskie.

  • Minimalna ilość instruktorów PZN w SN A = 3 osoby,
  • Minimalna ilość instruktorów PZN biegowych w SN C = 2 osoby,
  • Minimalna ilość instruktorów PZN w SN A+B (prowadzenie kursów kadrowych) = 5 osób. Kierownikiem Wyszkolenia wyłącznie aktywny Instruktor Wykładowca PZN, a także wśród kadry szkoły powinna znajdować się osoba posiadająca aktualne współczynniki slalomowe,
  • Licencja D - licencja nauczania narciarstwa dzieci - dotyczy szkolenia dzieci zgodnie z "Sitnusiowym schematem nauczania". W składzie kadry szkoły SN A lub SN A+B, co najmniej jeden instruktor PZN posiadający certyfikat ukończenia kursu szkoleniowego w zakresie PNND SITN PZN.

Kraków 15.05.2019 r.

Termin składania wniosków do 15 czerwca 2019 r.
KLSN rozpatruje wnioski na posiedzeniu, które planowane jest w drugiej połowie czerwca 2019 r.

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez KLSN - gwarancja umieszczania danych Szkoły Narciarskiej w Informatorze Przedsezonowym 2019/2020.

Uwaga: 31.08.2019 r. następuje zamknięcie składu drukarskiego Informatora i przekazanie do druku.

Wnioski złożone po 31.08.2019 r. - DANE SZKOŁY NARCIARSKIEJ umieszczone TYLKO na stronie www.sitn.pl w zakładce Szkoły.