sitn.pl » Szkolenie » Centralny Kurs Instruktorski » Maso Corto (ITA), 23 (sobota) – 30 listopada 2019 (sobota)
Szkolenie

Centralny Kurs Instruktorski nr 1

23 (sobota) – 30 listopada 2019 (sobota), Maso Corto (ITA)

Lista zgłoszeń

Dominika ARNOLD
Wojciech GIBAS
Dariusz MICHALIK
Marcin OŁTUSZYK
Jacek PĘŚKO
Grzegorz SŁOWIK
Mariusz ZALEWSKI

Ta część serwisu zawiera materiały szkoleniowe, artykuły, opracowania polskie i zagraniczne oraz informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
Po zalogowaniu można zgłosić się na wybrane kursy i szkolenia.

Dostęp do pełnych zasobów informacji jest możliwy tylko dla członków Stowarzyszenia.

Twój login, to Twoje inicjały imienia i nazwiska + 6-cio cyfrowa liczba, która jest podana na legitymacji po KD (kod dostępu) - np. AB012345. KD widoczny jest również na etykiecie adresowej na korespondencji otrzymywanej z naszego BIURA (np.Informator Przedsezonowy).
Hasłem jest Twoja data urodzenia (RRRRMMDD).

Uwaga: w inicjałach imienia i nazwiska używamy dużych liter oraz naszych liter narodowych (Ć, Ł, Ń, Ś, Ź, Ż)

Stan bazy na dzień: 16 października 2019

login:
hasło: