sitn.pl » Szkolenie » Egzamin Regionalny
Egzamin Regionalny

Kurs Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN jest zakończony egzaminem wewnętrznym. Szkoła Narciarska - organizator kursu stwierdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu. Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania. Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną Stowarzyszenia.

Egzamin składa się z dwóch części:

I CZĘŚĆ

 • dwóch przejazdów slalomu na czas.
  Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg "zasad ogólnych" na punkty. Czas wzorcowy nie może być krótszy niż 25 sekund.
II CZĘŚĆ
 • ocenianej jazdy technicznej,
  w jeździe technicznej oceniane są trzy wybrane przez Komisję ewolucje. Pokaz 1 ewolucji kątowej i 2 równoległych,
 • instruowanie elementów techniki jazdy na nartach zjazdowych zgodnie z Programem Nauczania.

Aby zdać egzamin i uzyskać stopień Pomocnika Instruktora PZN należy osiągnąć co najmniej:

 • - uzyskanie minimum 18 pkt. z jazdy technicznej,
 • - uzyskanie minimum 6 pkt. z instruowania elementów techniki jazdy,
 • - uzyskanie czasu przejazdu slalomu nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, czyli minimum 6 pkt.

Możliwe jest uzupełnienie jednego brakującego punktu w slalomie, 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom - 20 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom19 pkt. jazda techniczna).
Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy zgodny z zasadami ogólnymi (współczynnik 1,05). Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie, w którym ukończyło się kurs oraz w następnym sezonie.

Po zdaniu Egzaminu Regionalnego zostaje się obligatoryjnie członkiem Stowarzyszenia Instruktorów
i Trenerów PZN
.

Ważność uzyskanego stopnia i uprawnień PI/ Instruktora SITN po zdaniu egzaminu wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora/Instruktor SITN powinien przystąpić do kursu instruktorskiego. Jeżeli to nie nastąpi, musi odtworzyć uprawnienia podczas unifikacji. W ten sposób uzyskuje się prolongatę ważności stopnia na okres kolejnych 3 lat.

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

Warunki przystąpienia do egzaminu regionalnego:

 1. Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu.
 2. Przyjęcie na egzamin następuje po okazaniu "Indeksu" (ze zdjęciem) lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo) UWAGA: legitymacje IRR wydawane były przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rektorów AWF do roku 2011. Stopień ten wyeliminowała Ustawa o sporcie z 2010 roku. Legitymacje IRR wydawane po 2011 przez podmioty gospodarcze nie są honorowane przez organizatora ER.
 3. Wymagany kask; wskazane ochraniacze na dłonie i golenie.
W egzaminie może uczestniczyć jedynie 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.

Więcej>>Regulamin ER
Sezon: 2018/2019
relacjaEgzamin Regionalny16 grudnia 2018 (niedziela), Kluszkowce
relacjaEgzamin Regionalny5 stycznia 2019 (sobota), Białka Tatrzańska- Kotelnica
relacjaEgzamin Regionalny6 stycznia 2019 (niedziela), Skrzyczne
relacjaEgzamin Regionalny6 stycznia 2019 (niedziela), Długa Polana
relacjaEgzamin Regionalny7 stycznia 2019 (poniedziałek), Szczyrk
relacjaEgzamin Regionalny11 stycznia 2019 (piątek), Białka Tatrzańska
relacjaEgzamin Regionalny12 stycznia 2019 (sobota), Białka Tatrzańska
relacjaEgzamin Regionalny zmiana na 19.01.2019 z 11.01.201919 stycznia 2019 (sobota), ISTEBNA - Stok Narciarski NARTUS
relacjaEgzamin Regionalny26 stycznia 2019 (sobota), Szczyrk
relacjaEgzamin Regionalny26 stycznia 2019 (sobota), Długa Polana
relacjaEgzamin Regionalny26 stycznia 2019 (sobota), Zieleniec
relacjaEgzamin Regionalny27 stycznia 2019 (niedziela), Kluszkowce
relacjaEgzamin Regionalny1 lutego 2019 (piątek), Białka Tatrzańska - Kaniówka
Egzamin Regionalny -ODWOŁANY2 lutego 2019 (sobota), Białka Tatrzańska
relacjaEgzamin Regionalny9 lutego 2019 (sobota), Szczyrk
relacjaEgzamin Regionalny10 lutego 2019 (niedziela), Góra Żar
relacjaEgzamin Regionalny23 lutego 2019 (sobota), Szczyrk
Egzamin Regionalny - ODWOŁANY23 lutego 2019 (sobota), Zieleniec
relacjaEgzamin Regionalny24 lutego 2019 (niedziela), Długa Polana
Egzamin Regionalny - ODWOŁANY24 lutego 2019 (niedziela), Góra Żar
relacjaEgzamin Regionalny - zmiana terminu z 8.03.20191 marca 2019 (piątek), Białka Tatrzańska - Kaniówka
Egzamin Regionalny3 marca 2019 (niedziela), Góra Żar
relacjaEgzamin Regionalny9 marca 2019 (sobota), Szczyrk
relacjaEgzamin Regionalny10 marca 2019 (niedziela), Długa Polana
Egzamin Regionalny - ODWOŁANY10 marca 2019 (niedziela), Zwardoń
relacjaEgzamin Regionalny17 marca 2019 (niedziela), Kluszkowce
relacjaEgzamin Regionalny7 kwietnia 2019 (niedziela), Czarna Góra- Szkoła Narciarska Dolnośląska