sitn.pl » Szkolenie » Instruktor Wykładowca PZN - funkcja w SITN-PZN - poziom 5
Instruktor Wykładowca PZN - funkcja w SITN-PZN - poziom 5

Instruktor Wykładowca PZN - to instruktor Polskiego Związku Narciarskiego zrzeszony w Stowarzyszeniu, który z racji swych predyspozycji dydaktycznych, wysokich umiejętności technicznych jazdy na nartach oraz kompleksowe wiedzy z zakresu sportów śnieżnych uczy przyszłych instruktorów, swoją postawą stanowiąc wzór do naśladowania.

Instruktor Wykładowca jest stopniem funkcyjnym, osoba posiadająca ten stopień pracuje na rzecz Stowarzyszenia, realizując ustalone wytyczne szkoleniowe. Funkcja wykładowcy podlega okresowej weryfikacji i jest zależna od aktywności w SITN oraz wymogów określanych przez Komisję Szkolenia w wytycznych szkolenia.

Instruktorzy Wykładowcy stanowią grupę najlepiej przygotowanych instruktorów i z racji tego przygotowania odpowiadają za upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w Stowarzyszeniu.
Tylko Instruktor Wykładowca może zostać kierownikiem technicznym licencjonowanej szkoły narciarskiej A+B.

PROCEDURA UZYSKANIA STOPNIA IW PZN

Rozpoczęcie drogi do otrzymania uprawnień do szkolenia kadry następuje po minimalnie 5-letnim okresie posiadania stopnia Instruktora PZN i 5-letniej pracy w charakterze prowadzącego szkolenie grupowe i indywidualne na różnym poziomie zaawansowania, potwierdzonej w rocznych sprawozdaniach Licencjonowanych Szkół Narciarskich. Niezbędne jest przedstawienie opinii o kandydacie wystawionej przez IW kierownika wyszkolenia LSN (ważne 3 lata).

Ocena techniki jazdy na nartach w aspekcie sportowym i demonstracyjnym następuje podczas MPI. Kandydat zobligowany jest uzyskać wymagane minimum (odpowiednio 8,5 pkt – średnia z 3 najlepszych przejazdów GS uzyskanych przez IW oraz. 8,5 pkt ze wszystkich ocenianych ewolucji) przez 2 z 5 kolejnych lat. Obowiązkowe jest również trzykrotne uczestnictwo (w okresie pięcioletnim) w sprawdzianach na współczynniki i osiąganie przeliczników na poziomie minimum 0.90 w SL i GS (w przypadku kobiet uwzględniając przeliczniki).

Spełnienie wysokich wymogów z zakresu umiejętności technicznych jazdy na nartach (w tym jazdy sportowej), pokazu poszczególnych ewolucji, wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki oraz wiedzy specjalistycznej związanej z narciarstwem umożliwia rozpoczęcie stażu asystenckiego. Rozpoczęcie drogi do otrzymania uprawnień do szkolenia kadry następuje po minimalnie 5-cio letnim stażu jako instruktor oraz przynajmniej jednej unifikacji. Praca instruktora musi być potwierdzona w rocznych sprawozdaniach Szkół Narciarskich.
Od egzaminu selekcyjnego, poprzez kursy stażowe, aż do obrony pracy kandydackiej ASYSTENT jest oceniany.Pełna informacja dotycząca wymogów do kandydowania do funkcji wykładowcy, jego prawa i obowiązki w części dla członków Stowarzyszenia.