sitn.pl » Szkolenie » Kurs kwalifikacyjny - poziom wstępny
Kurs kwalifikacyjny -  poziom wstępny

DEFINICJA


Kwalifikant, to osoba która ukończyła kurs formujący (kwalifikacyjny) przed przystąpieniem do właściwego szkolenia na stopnie instruktorskie.

ZADANIA KURSU


Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora PZN oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi.

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA


Brak uprawnień szkoleniowych.
Niższe wymagania punktowe na Zawodach Regionalnych warunkujących wstęp na kurs pomocnika instruktora (omówione w kryterium kwalifikacyjnym na kurs PI).

OKRES WAŻNOŚCI PRZESZKOLENIA


Ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu na kursie kwalifikacyjnym.

ODNOWIENIE WAŻNOŚCI PRZESZKOLENIA


Po dwóch latach powtórny egzamin na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez konieczności udziału w kursie.
Osoba odtwarzająca przeszkolenie musi być wpisana na kartę egzaminacyjną kursu, podczas którego przeprowadzony jest egzamin.

KURS


P r a w o organizowania i prowadzenia zajęć:

Organizacja szkolenia: Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja A+B). Prowadzenie zajęć: IW, IZ oraz I z ważnymi uprawnieniami PZN.
Dokumentacja wstępna:
1. Zgłosić kurs do Biura SITN najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu (formularz elektroniczny na stronie internetowej www.sitn.pl – panel dla szkół). Kurs można rozpocząć po jego akceptacji, co jest podawane na stronie www (panel dla szkół).
2. Zaopatrzyć się w KARTĘ EGZAMINACYJNĄ (druk pobrać ze strony internetowej www.sitn.pl).
3. Wykupić INDEKS SZKOLEŃ I PRAKTYK W SPORTACH ŚNIEŻNYCH.

Kryterium kwalifikacyjne:

1. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.
2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawia- nie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa (podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) dla osób niepełnoletnich).
3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

Czas trwania:

6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej).

Program:


TEORIA
  • elementy Program Nauczania SITN PZN – 1 godz.
  • zarys historii i organizacji narciarstwa w Polsce i na świecie – 1 godz.
  • organizacja pomocy w wypadkach narciarskich, elementarne zasady kodeksu narciarskiego (dekalog FIS) – 1 godz.
  • sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) – pokaz 1 godz.
  • informacje o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS) – 1 godz.

PRAKTYKA
5 dni szkolenia × 5 godzin lekcyjnych dziennie
• nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
• trening slalomu (GS).

SLALOM GIGANT
Długość trasy mierzonej czasem przejazdu „ustalającego czas” – nie krótsza niż 25 sekund. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych.
Ocena z GS jest wymagana do zaliczenia kursu. Minimum określone w karcie egzaminacyjnej.

Egzamin:


Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu.
Egzamin przeprowadza Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.

TEORIA
10 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test). Ocena za teorię od 1–10 pkt.
PRAKTYKA
Slalom gigant – do karty egzaminacyjnej wstawić wyliczone punkty. Jazda techniczna:
1. Łuki płużne.
2. Skręt równoległy NW.
3. Skręt równoległy długi lub śmig.
Ocena za każdą ewolucję od 1–10 pkt.


DOKUMENTACJA KOŃCOWA

Absolwent kursu otrzymuje od organizatora wpis do INDEKSU SZKOLEŃ I PRAKTYK W SPORTACH ŚNIEŻNYCH o zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu.
Do Biura SITN organizator kursu przesyła obustronnie i czytelnie wypełnioną KARTĘ EGZAMINACYJNĄ w postaci papierowej, co gwarantuje wprowadzenie uczestników kursu do bazy SITN oraz wersję elektroniczną karty egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna musi być dostarczona do biura do dwóch tygodni po zakończeniu kursu.
Na karcie egzaminacyjnej muszą być zarejestrowane wszystkie osoby, które zaliczyły pozytywnie egzamin.
Organizator wpłaca do kasy SITN-u 40 zł za każdego, kto ukończył kurs i zdał egzamin.Aktualizacja na sezon 2019/2020 Kraków, Wytyczne szkolenia 13.10.2019r.


Szukam kursu
Szkoła
Miejsce
Termin