sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17, 18 (piątek) – 20 października 2019 (niedziela) • 25 (piątek) – 27 października 2019 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny nr 1

18 (piątek) – 20 października 2019 (niedziela) • 25 (piątek) – 27 października 2019 (niedziela), Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17

 

wykłady  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora, Instruktorzy SITN
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN
koszt  
600 zł - zgłoszenie będzie zaakceptowane i pozytywnie zweryfikowane po wpłacie na konto SITN.

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2019-10-04
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości

dowód wpłaty
liczba miejsc  
50
termin zgłoszeń  
2019-10-04
uwagi  
Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich Pomocników Instruktora PZN i Instruktorów SITN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl

Uwagi

Kurs teoretyczny październik 2019

18.10 piątek

11.00 – zajęcia organizacyjne – Dr Marek Palik

11.15 – 13.30 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

13.45 – 15.15 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

PRZERWA

16.15 – 18.30 Psychologia sportu. Dr Aneta Cichosz

18.45 – 21.00 Psychologia sportu. Dr Aneta Cichosz

19.10 sobota

8.30 – 10.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

11.00 – 13.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

PRZERWA

14.30 – 16.45 Anatomia funkcjonalnaDr Mirosław Szyndera

17.00 – 19.15 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Mirosław Szyndera

20.10 niedziela

8.30 – 10.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

11.00 – 13.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

25.10. piątek

11.00 – 11.30 Zajęcia organizacyjne

11.30 – 13.00 Żywienie w sporcie mgr Marta Wdowik

13.15 – 14.45 Żywienie w sporcie mgr Marta Wdowik

PRZERWA

17.00 – 18.30 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie –

profilaktyka. lek.med Stanisław Kita

18.45 – 21.00 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie –

profilaktyka. lek.med Stanisław Kita

26.10. sobota

8.30 – 10.45 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Mirosław Szyndera

11.00 – 13.15 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Mirosław Szyndera

PRZERWA

14.30 – 16.45 Psychologia sportu. Dr Aneta Cichosz

17.00 – 19.15 Psychologia sportu. Dr Aneta Cichosz

27.10. niedziela

8.00 – 10.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

10.30 – 12.45 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

Zakończenie kursu 13.00

Uwaga !!!

1. Zajęcia odbywają się w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 w Krakowie

2. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe

3. Osoby uzupełniające teorię kursu na stopień instruktora sportu zobowiązane są do uczęszczania na zajęcia pogrubione w harmonogramie zajęć.

4. Zwolnienia z części lub bloku zajęć może dokonać kierownik kursu lub prowadzący zajęcia na podstawie przedstawionych dokumentów (np. absolwent lub student medycyny może być zwolniony z zajęć prowadzonych przez dr Kitę i dr Szynderę). zwolnienie z zajęć musi być bezwzględnie wpisane do dziennika

5. Dostarczenie do Biura SITN lub na pierwsze zajęcia organizacyjne uwierzytelnionego świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub dyplomu szkoły wyższej (dostarczane dokumenty muszą być bezwzględnie uwierzytelnione).

Maile do prowadzących poniżej:

Dr Marek Palik (kier.kursu) kilap7@op.pl

Dr Janusz Brudecki brudecki@interia.pl

Mgr Marta Wdowik wdowik@poczta.onet.pl

Lek. Med. Stanisław Kita stanislaw.kita@awf.krakow.pl

Dr Mirosław Szyndera mszyndera@o2.pl

Dr Aneta Cichosz-Dziadura aj.cichosz@gmail.com