sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17, 15 (piątek) – 17 listopada 2019 (niedziela) • 22 (piątek) – 24 listopada 2019 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny nr 2

15 (piątek) – 17 listopada 2019 (niedziela) • 22 (piątek) – 24 listopada 2019 (niedziela), Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17

 

wykłady  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN
koszt  
600 zł - zgłoszenie będzie zaakceptowane i pozytywnie zweryfikowane po wpłacie na konto SITN.

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2019-11-08
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
dowód wpłaty
liczba miejsc  
50
termin zgłoszeń  
2019-11-08
uwagi  
Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich Pomocników Instruktora PZN i Instruktorów SITN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego kierunek wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl

Uwagi

Kurs teoretyczny listopad 2019

15.11 piątek

11.00 – zajęcia organizacyjne – Dr Marek Palik

11.15 – 13.30 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

13.45 – 15.15 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

PRZERWA

16.00 – 18.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

18.30 – 20.00 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

16.11 sobota

8.30 – 10.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

11.00 – 13.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

PRZERWA

15.00 – 17.15 Anatomia funkcjonalna Dr Mirosław Szyndera

17.30 – 19.45 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Mirosław Szyndera

17.11 niedziela

8.30 – 10.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

11.00 – 13.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

PRZERWA

14.00 – 16.15 Żywienie w sporcie mgr Marta Wdowik

22.11 piątek

11.00 – 13.15 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

13.30 – 15.00 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

PRZERWA

16.15 – 18.30 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie –

profilaktyka. lek. med Stanisław Kita

18.45 – 21.00 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie –

profilaktyka. lek. med Stanisław Kita

23.11. sobota

8.30 – 10.45 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

11.00 – 13.15 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

PRZERWA

14.30 – 16.45 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Mirosław Szyndera

17.00 – 19.15 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Mirosław Szyndera

24.11. niedziela

8.30 – 10.45 Mgr Marzanna Herzig

11.00 – 12.30 Mgr Marzanna Herzig.

Zakończenie kursu 13.00

Uwaga !!!

1. Zajęcia odbywają się w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 w Krakowie

2. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe

3. Osoby uzupełniające teorię kursu na stopień instruktora sportu zobowiązane są do uczęszczania na zajęcia pogrubione w harmonogramie zajęć.

4. Zwolnienia z części lub bloku zajęć może dokonać kierownik kursu lub prowadzący zajęcia na podstawie przedstawionych dokumentów (np. absolwent lub student medycyny może być zwolniony z zajęć prowadzonych przez dr Kitę i dr Szynderę). zwolnienie z zajęć musi być bezwzględnie wpisane do dziennika

5. Dostarczenie do Biura SITN lub na pierwsze zajęcia organizacyjne uwierzytelnionego świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub dyplomu szkoły wyższej (dostarczane dokumenty muszą być bezwzględnie uwierzytelnione).

Maile do prowadzących poniżej:

Dr Marek Palik (kierownik kursu) kilap7@op.pl

Dr Janusz Brudecki brudecki@interia.pl

Mgr Marzanna Herzig marzannah@hot.pl

Mgr Marta Wdowik wdowik@poczta.onet.pl

Lek. Med. Stanisław Kita stanislaw.kita@awf.krakow.pl

Dr Mirosław Szyndera mszyndera@o2.pl