sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, 15 (piątek) – 17 listopada 2019 (niedziela) • 22 (piątek) – 24 listopada 2019 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny nr 2

15 (piątek) – 17 listopada 2019 (niedziela) • 22 (piątek) – 24 listopada 2019 (niedziela), Kraków

 

wykłady  
Kraków

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN
koszt  
600 zł - zgłoszenie będzie zaakceptowane i pozytywnie zweryfikowane po wpłacie na konto SITN.

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2019-11-01
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
dowód wpłaty
liczba miejsc  
50
termin zgłoszeń  
2019-11-01
uwagi  
Dokładne miejsce zajęć na Kursie Teoretycznym zostanie podane po 15.IX.2019

Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich członków SITN chcących uzyskać stopień
instruktora PZN na CKI oraz Instruktorów PZN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci kierunku wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl