sitn.pl » Szkolenie » Kurs » Pamporovo, Bułgaria, 16 (sobota) – 23 marca 2019 (sobota)
Szkolenie

Kongres INTERSKI 2019

16 (sobota) – 23 marca 2019 (sobota), Pamporovo, Bułgaria

Rozpoczęcie kursu

godzina  
18:00
miejsce  
ul. Dębowa 6, Kraków

Uczestnictwo

uczestnicy  
Demo-teamy, delegacja SITN PZN, wg indywidualnych zgłoszeń,
koszt  
będzie wymagana wpłata wstępna, kosz pakietu wg. tabeli około 880-960 euro

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
pakiet kongresowy
ubezpieczenie  
SITN PZN
wyżywienie  
pakiet kongresowy

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2018-09-10
liczba miejsc  
wg. zgłoszeń
termin zgłoszeń  
2018-09-10

Uwagi

INTERSKI Pamporovo 2019

Odjazd autokaru spod siedziby SITN w Krakowie w piątek 15 marca o godz. 18:00.


2.07. 2018 r. Krzysztof Zieba

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń poprzez strone www.

Zakładamy, że proces ten zakończymy do 10 września br. Uwaga, osoby zgłaszające się po 30 września muszą liczyć się z wyższą ceną pakietu kongresowego.

SITN PZN do 30 września br.zobowiązany jest wpłacić 50% kosztów delegacji (ustalenia organizatora bułgarskiego).

Osoby zdecydowane proszone są o zaznaczenie środka transportu do Bułgarii (propozycje to: przelot samolotem, transport autobusem lub indywidualnie samochodem). Do 15 października br. przewidujemy pierwszą wpłatę zaliczkową od członka delegacji SITN PZN.

Kolejne informacje podawać będziemy w zależności od otrzymanych wskazówek logistycznych Organizatora.

Kraków, 16.04.2018 r. INFORMACJA "0"

Organizator od 9.04.2018 r. wprowadził możliwość rejestracji ekip w hotelach. Ceny pakietu kongresowego w zależności od poziomu hotelu i pokoju widoczne są w zakładce "Congress guide" na stronie kongresu (patrz również tabela w tej wiadomości). Świadczenia wynikające z pakietu kongresowego są również opisane. Oficjalnym językiem kongresu będzie język angielski. Organizator podał koszty transferów z Sofia Airport-Pamporovo -Sofia Airport -60 euro od osoby lub Plovdiv Airport-Pamporovo-Plovdiv Airport -30 euro od osoby. Możliwe też są transporty indywidualne od 46 do 80 euro od osoby w zależności od Airportu.

W procesie rejestracji uczestnika i wyboru pokoju NIEZBĘDNA jest standardowa fotografia legitymacyjna w pliku graficznym nie większa niż 100kB. Dla osób będących w BAZIE SITN PZN przesyłanie foto nie jest konieczne.

****************************************************************************************

Co cztery lata organizowany jest światowy kongres INTERSKI w celu wymiany poglądów na tematy związane ze nauczaniem sportów śnieżnych..

W każdym kongresie biorą udział przedstawiciele narodowych stowarzyszeń instruktorskich skupionych w INTERSKI. W tym wydarzeniu uczestniczą zaproszeni są przedstawiciele prasy branżowej oraz producenci sprzętu.

Kongresy odbywają się za każdym razem w innym kraju wybieranym podczas Walnych Zebrań INTERSKI i zwykle trwają tydzień. Program obejmuje liczne seminaria, warsztaty i pokazy, a punktem kulminacyjnym są pokazy DEMO-TEAMÓW krajowych zespołów demonstracyjnych.

Kolejny kongres odbędzie się w Bułgarii, w miejscowości PAMPOROVO w roku 2019.

Aktywna jest strona kongresu. INTERSKI PAMPOROVO 2019

Publikujemy tez widok stoku przeznaczonego na pokazy DEMO TEMÓW, a także wstępny koszt pakietów kongresowych.

INTERSKI opublikowało harmonogram dzienny oraz opis działań, które zamierza zrealizować wspólnie z prawie 40 -tu stowarzyszeniami sportów śnieżnych.