sitn.pl » Wiadomości » IMPREZA ODWOŁANA: Egzamin Regionalny - Zwardoń, 28 stycznia 2017
Wiadomości

IMPREZA ODWOŁANA: Egzamin Regionalny - Zwardoń, 28 stycznia 2017

25.01.2017
W zwią…zku ze zbyt małą… liczbą… chę™tnych ( 3 osoby) odwoł‚uję™ Egzamin Regionalny w Zwardoniu 28 stycznia 2017 roku.
Pozdrawiam Grzegorz Celiń„ski