sitn.pl » Wiadomości » INFORMACJA O ROZMOWACH SITN PZN - TRENTINO
Wiadomości

INFORMACJA O ROZMOWACH SITN PZN - TRENTINO

13.08.2018

INFORMACJA O ROZMOWACH SITN PZN – TRENTINO

W minionym tygodniu wizytę w Trentino złożyła delegacja SITN PZN. Tematem głównym bilateralnych rozmów było prawo do wykonywania przez Polaków zawodu instruktora na obszarze tego popularnego u nas regionu. Obie strony oceniły wyniki rozmów bardzo pozytywnie.

Wydawanie zezwoleń na pracę naszych Pomocników Instruktora, Instruktorów SITN oraz Instruktorów PZN będzie się odbywało na podobnych zasadach jak przed rokiem, ale już z pewnymi ułatwieniami. Ustalono między innym, że wszystkie osoby, które uzyskają od strony włoskiej zezwolenie, będą mogły pracować w Trentino 7 tygodni (dotychczas obowiązywał podział na okresy 2- i 7-tygodniowe w zależności od posiadanego stopnia). Osoby, które już tam pracowały ostatniej zimy, nie będą musiały dostarczać ponownego zaświadczenia o znajomości języka i o doświadczeniu zawodowym. Wystarczy więc im tylko ubezpieczenie, aktualna legitymacja instruktorska SITN PZN i nowe zaświadczenie o niekaralności.

SITN będzie nadal wystawiał zaświadczenia, których treść obie strony uzgodnią w najbliższych tygodniach. Podobnie jak przed rokiem, będą wydawane dwa rodzaje zaświadczeń: dla osób już zdobywających stopnie zgodnie ze strukturą szkolenia SITN PZN, oraz inne dla osób przeszkalanych w celu wejścia na naszą ścieżkę szkoleniową. Ważność zaświadczeń wydanych na okres poprzedniego sezonu zostanie JEDNORAZOWO przedłużona o jeden rok! Natomiast nowe zaświadczenia będą wydawane na okres dwóch lat. W tym czasie wszyscy powinni podwyższać swoje kwalifikacje, tak by po okresie przejściowym posiadać nasze stopnie Instruktor SITN lub Instruktor PZN. Tu na marginesie informujemy, że w ubiegłym sezonie Biuro SITN wydało w sumie 254 zaświadczenia.

Władze Związku Instruktorów Trentino apelują za naszym pośrednictwem, by szkoły narciarskie/ tour operatorzy jadący z polskimi grupami i ich instruktorami w góry ich regionu, zaczynali swój pobyt od kontaktu z lokalną włoską szkołą narciarską. To ułatwi współpracę i wpłynie na cieplejsze przyjęcie polskiej braci instruktorskiej.

Obie strony proszą o terminowe przesyłanie PEŁNEJ dokumentacji (co najmniej dwa tygodnie przed podjęciem pracy we Włoszech) podpisanej przez instruktora, a nie przez pracodawcę.

Dla ułatwienia identyfikacji dokumentów, SITN prześle stronie włoskiej wzory legitymacji wydawanych aktualnie przez SITN PZN. Uwaga: Wydawane w poprzednich latach legitymacje z podwójnym nazewnictwem Pomocnik Instruktora PZN/Instruktor SITN będą traktowane jak legitymacje Instruktor SITN. Jesienią zostanie ostatecznie opracowany kanał informowania polskich instruktorów o możliwościach podjęcia pracy bezpośrednio we włoskich szkołach.

Doprecyzowanie wszelkich ustaleń nastąpi najpóźniej do 10 września br. W najbliższym czasie władze SITN chcą rozpocząć podobne rozmowy z ministerstwem w Rzymie (inne regiony Włoch), a także ze stroną austriacką.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków SITN PZN o nadsyłanie informacji, w których regionach Alp napotykają najczęściej na restrykcyjne działania lokalnych władz i policji, skierowane przeciwko polskim instruktorom. Wszelkie informacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres biuro@sitn.pl

Jacek Żaba

Prezes SITN PZN