sitn.pl » Wiadomości » ZMIANA TERMINU EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO TELEMARKU:....
Wiadomości

ZMIANA TERMINU EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO TELEMARKU:....

5.02.2019

UWAGA: ZMIANA TERMINU EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO TELEMARKU:

Komisja Szkolenia Telemarku informuje, że osoby zgłoszone na Kurs Pomocnika Instruktora Telemarku są zobowiązane do zaliczenia Egzaminu Kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 04.03.2019 bezpośrednio w dniu rozpoczęcia Kursu o godz. 9.30. Egzamin Kwalifikacyjny odbędzie się na terenie ośrodka narciarskiego Słotwiny Arena w Krynicy Zdrój. Wcześniejszy termin Egzaminu Kwalifikacyjnego w dniu 16.02.2019 zostaje anulowany.

Zakwaterowanie:

Willa Kasztelanka

ul. Pułaskiego 8

33-380 Krynica Zdrój

tel. 534 424 427 - P. Kasia Mróz

Informacje dotyczące Egzaminu Kwalifikacyjnego:

CEL

Weryfikacja umiejętności jazdy telemarkiem. Prawidłowość wykonywania ewolucji telemarkowych zgodnie z Programem Nauczania.

ORGANIZATOR

Komisja szkolenia SITN.

TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

Termin i miejsce egzaminu podawane są w Informatorze Przedsezonowym, w Internecie na stronie Stowarzyszenia. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora – Biura SITN.

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Egzamin składa się z części praktycznej. Czas trwania 1 dzień.

OKRES WAŻNOŚCI

Ważność egzaminu kwalifikacyjnego wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu.

WARUNKI

1. Wykształcenie średnie (lub w trakcie nauki)

2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uczest­nictwa w egzaminie

względnie osobiście podpisanego oświadczenia

3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w egzaminie dla osób niepełnoletnich

4. Posiadanie sprzętu telemarkowego.

UCZESTNICTWO

W egzaminie uczestniczą kandydaci do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA TELEMARKU PZN/INSTRUKTORA TELEMARKU SITN

EGZAMIN

Egzamin przeprowadza wyznaczony członek KOMISJI SZKOLENIA TELEMARKU SITN.

Egzamin zawiera min 4 ewolucje wg Programu Nauczania.

Minimum egzaminacyjne dla:

– 6,0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt)

DOKUMENTACJA KOŃCOWA

Absolwent egzaminu otrzymuje wpis do Indeksu Szkoleń i Praktyk w Sportach Śnieżnych o zdaniu egzaminu.

Komisja Szkolenia przesyła wypełnioną Kartę Egzaminacyjną w posta­ci papierowej i elektronicznej. Na karcie egzaminacyjnej muszą być zarejestrowane wszystkie osoby, które zaliczyły pozytywnie egzamin.


2.

UWAGA: ZMIANA TERMINU CENTRALNEGO KURSU INSTRUKTORSKIEGO TELEMARKU

Komisja Szkolenia Telemarku informuje, że ulega zmianie termin i miejsce przeprowadzenia CKI Telemarku (część metodyczno-sportowa).
Kurs odbędzie się w dniach 06.04 - 12.04.2019. Miejscem kursu będzie rejon Zakopanego lub Podhala. Dokładne miejsce zakwaterowania i harmonogramu kursu zostanie podane w najbliższym terminie.