sitn.pl » Wiadomości » SEMINARIUM TAKTYKI PEŁNIENIA SŁUŻBY PATROLI NARCIARSKICH...
Wiadomości

SEMINARIUM TAKTYKI PEŁNIENIA SŁUŻBY PATROLI NARCIARSKICH...

10.03.2019
W dniach 4-8 marca 2019 w Katowicach odbyło się SEMINARIUM TAKTYKI PEŁNIENIA SŁUŻBY POLICYJNYCH PATROLI NARCIARSKICH. Bogaty program przedstawiony i moderowany przez podinspektora Mariusza Skuchę obejmował zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne na stoku. Uczestnikiem seminarium z ramienia SITN był IW Marek Palik, który miał wykład na temat najnowszych założeń i zmian w programie nauczania narciarstwa zjazdowego SITN PZN. W trakcie seminarium nadkomisarz Tomasz Czylok przedstawił regulacje prawne związane z bezpieczeństwem osób przebywających w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Ponadto zajęcia obejmowały:
1. Techniki użycia wybranych środków przymusu bezpośredniego – podinsp. M.Skucha, nadkom. L.Stasiak
2. Udzielanie pierwszej pomocy przy urazach układu kostno-stawowego – podkom. G.Domaradzki
3. Strzelania w warunkach stresowych z broni palnej krótkiej – nadkom. L.Stasiak, mł. Asp. M.Marszałek
4. Taktyki pełnienia służby patroli narciarskich – podinsp. M. Krepkowski, podinsp. M. Skucha,
5. Przygotowania do sezonu oraz konserwacja sprzętu narciarskiego – sierż. szt. M. Gierek, sierż. szt. D. Śliski
Seminarium było bardzo przydatną formą podsumowania minionego sezonu i przygotowania się do następnego. Stałe przekazywanie wiedzy ma z pewnością przełożenie na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie wszelkiego rodzaju wykroczeń na stokach narciarskich.