sitn.pl » Wiadomości » Akt Delegowany
Wiadomości

Akt Delegowany

3.04.2019
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji, uprzejmie informuję, że w dniu 14 marca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane ustanawiające wspólny test kształcenia dla instruktorów narciarstwa, zgodnie z art. 49 b dyrektywy 2005/36/WE. Rozporządzenie umożliwi automatyczne uznawanie kwalifikacji instruktorów narciarstwa, co ma ułatwić mobilność przedstawicieli tego zawodu w UE przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozporządzenie wraz z załącznikami (w jęz. angielskim) dostępne jest na stronach KE pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34445. Parlament Europejski i Rada mają teraz dwa miesiące na ocenę rozporządzenia delegowanego.
Z poważaniem,
Dagmara Tomczak
Naczelnik Wydziału Koordynacji Systemu Uznawania Kwalifikacji
Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW

– – – – – – – – – – – –

Akt wejdzie w życie w terminie dwudziestu dni od publikacji wersji papierowej w Brukseli – w razie nieoprotestowania jego postanowień przez Radę lub Parlament Europejski w terminie 60 dni (czyli za ok.80 dni). Gdy AD będzie obowiązywał w Polsce, kwalifikacje zawodowe poświadczał będzie SITN PZN nominowany jako organ przez Komisję Europejską.

Instruktorzy, którzy w dniu wejścia w życie AD będą spełniali następujące warunki:
a/ będą posiadali najwyższe kwalifikacje w kraju (Instruktor Zawodowy PZN – ISIA),
b/ potrafią udowodnić, że ciągu ostatnich 5 lat szkolili co najmniej 200 dni,
będą mieli prawo do poświadczenia jednolitego stopnia instruktorskiego w Europie bez egzaminów.

Dokumenty dotyczące wdrożenia rozporządzenia będą opublikowane na stronie sitn.pl do końca bieżącego tygodnia. W związku ze spodziewanym zwiększonym zainteresowaniem uzupełnieniem brakujących kursów, zostały ogłoszone dodatkowe terminy:
1. kursu Instruktora Biegów PZN (https://bit.ly/2UajBm6)
2. kursu lawinowego (https://bit.ly/2I7vXnF)
3. kursu ski-turowego (https://bit.ly/2K1kIjo)