sitn.pl » Wiadomości » Akt Delegowany i ochrona praw nabytych – FAQ
Wiadomości

Akt Delegowany i ochrona praw nabytych – FAQ

17.05.2019
Najczęściej zadawane pytania ws Aktu Delegowanego (AD) i odpowiedzi na nie

Czy (próg) minimum testu sportowego (GS na 8 pkt. podczas MPI lub
innych wskazanych przez SITN zawodów) uzyskany dawniej niż 5 lat wstecz jest wciąż ważny?

Tak, ważność limitu jest bezterminowa.
Ponadto decyzją Zarządu SITN PZN Instruktorom PZN i Trenerom PZN, którzy ukończyli 45 lat lub ukończą 45 lat najpóźniej do końca 2019 roku, posiadającym udokumentowane co najmniej 200 dni praktyki,
a którym będzie
brakować zaliczenia sprawdzianu sportowego (8 pkt GS) i ew. przeszkolenia w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych, którzy równocześnie posiadać będą potwierdzone kwalifikacje
i umiejętności zdefiniowane w załączniku 1 do A
D, Zarząd SITN umożliwi skorzystanie z ochrony praw nabytych (tzw. prawa dziadków) i wyda im certyfikat kompetencji przewidziany w tym akcie (Instruktor Zawodowy PZN + Euro Pro Card) bez konieczności zaliczania testu CTT po uzupełnieniu wymaganych
w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych
do końca sezonu narciarskiego 2019/2020.

Czy aby skorzystać z ochrony praw nabytych ("prawa dziadków") muszę być Instruktorem Zawodowym PZN (ISIA) w dniu wejścia w życie AD (czerwiec 2019)?
Tak, ale Zarząd SITN PZN uchwałą nr 28/2019 dopuszcza możliwość uzupełnienia kwalifikacji w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych (narciarstwo biegowe, telemark, snowboard) do końca sezonu 2019/2020. W takim wypadku całą dokumentację należy złożyć w biurze SITN do czerwca br., a do czasu uzupełnienia drugiej dyscypliny legitymacje poświadczające tytuły Instruktora Zawodowego PZN (ISIA) oraz Euroinstruktora nie zostaną wydane.

Czy trenerzy również mogą starać się o uprawnienia Euroinstruktora na zasadzie ochrony praw nabytych?
Tak, Trenerzy PZN mogą starać się o tytuł Instruktora Zawodowego PZN (ISIA) i następnie na tej podstawie o Euro Ski Pro. Trenerzy PZN mają do spełnienia te same wymagania co Instruktorzy PZN na drodze do stopnia Instruktora Zawodowego PZN (ISIA).

Czy AD ograniczy prawo wykonywania zawodu za granicą polskim instruktorom i trenerom?
Nie, AD reguluje uprawnienia do pracy instruktorów poza ich krajem ojczystym ustanawiając stopień Euroinstruktora, którego posiadacze reprezentując najwyższe kompetencje w nauczaniu i bezpieczeństwie nie będą podlegali ograniczeniom wynikającym z regulacji pracy tymczasowej, czyli możliwości nieuznania ich kwalifikacji przez lokalne władze. Trenerzy prowadzący treningi dla zawodników klubowych i kadr będą mogli pracować na dotychczasowych zasadach, ponieważ ich pracy AD nie reguluje. Instruktorzy nieposiadający Euro SKI Pro wciąż będą podlegać regulacjom pracy tymczasowej w UE oraz lokalnym przepisom.

W takim razie dlaczego Trenerzy PZN są zachęcani do skorzystania z ochrony praw nabytych przeznaczonej dla instruktorów?
Wielu trenerów pracuje także komercyjnie, poza klubami sportowymi, prowadząc zajęcia sportowe dla amatorów. Jest to działalność z pogranicza sportu wyczynowego i powszechnego, także może być interpretowana jako praca instruktora. Poza tym trenerzy prowadząc zajęcia uzupełniające dla zawodników na trasach dostępnych dla wszystkich (a nie zamkniętych wyłącznie dla treningu) traktowani są przez lokalne służby jak instruktorzy i wtedy ich uprawnienia do prowadzenia takich szkoleń techniki mogą być kwestionowane lokalnie.

Czy jeśli jestem instruktorem snowboardu (SITS), a oprócz tego narciarstwa (SITN), liczy mi się praktyka w nauczaniu w obu sportach?
TAK, AD mówi o 200 dniach doświadczenia (praktyki) i przy spełnieniu pozostałych warunków zaliczane będzie całe doświadczenie w roli samodzielnego instruktora na śniegu.

Od kiedy liczy mi się doświadczenie zawodowe?
Generalnie od uzyskania prawa do samodzielnego nauczania w roli instruktora narciarstwa (patrz: Uchwała nr 32/2019; link).

Jak udokumentować doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą?
Kierownik szkoły narciarskiej powinien wystawić zaświadczenie w języku urzędowym miejsca zarejestrowania działalności o treści analogicznej do przedstawionej w polskojęzycznej wersji druku. Osoba ubiegająca się o europejski certyfikat kompetencji (EuroProCard) następnie dostarcza do Stowarzyszenia wersję polską dokumentu przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego. Takie kroki formalne wynikają z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Czy jeśli jestem Instruktorem PZN od 3 lat, a przed uzyskaniem tego stopnia nie pracowałem w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej (LSN), mogę skorzystać z "prawa dziadków"?
TAK, ale tylko wtedy gdy: spełniasz kryterium stażu wymaganego do stopnia Instruktora Zawodowego PZN (3 lata po 2 tygodnie w LSN), a przed wejściem w życie AD przez przynajmniej 5 lat pracowałeś(-aś) jako instruktor w wymiarze minimum 200 dni (łącznie) w oparciu o stopnie: Instruktora SITN, Instruktora Rekreacji Ruchowej z narciarstwa powszechnego (zjazdowego) lub Instruktora Sportu z narciarstwa alpejskiego wydanych przez właściwy organ państwowy przed 2013 rokiem (przed deregulacją), Instruktora Rekreacji Ruchowej z narciarstwa powszechnego (zjazdowego) lub Instruktora Sportu z narciarstwa alpejskiego wydanych przez Akademie Wychowania Fizycznego lub uniwersytety prowadzące wydziały wychowania fizycznego po 2013 roku, trenera narciarstwa alpejskiego.

AD wskazuje, że osoba uprawniona do skorzystania z ochrony praw nabytych musi być instruktorem od co najmniej 5 lat. Instytucja "prawa dziadków" została wprowadzona dla doświadczonych instruktorów
z długim stażem i
doświadczeniem, które dają gwarancję, że mimo niepoddania egzaminowi CTT, nie spowodują oni zagrożenia dla swych kursantów i osób trzecich. Wymagania dla CTT są wyższe niż dla uzyskania ISIA Stamp. Samo posiadanie ISIA Stamp w Polsce wg AD dopuszcza do egzaminu CTT, ale go nie zastępuje.

Czy jeśli jestem Instruktorem PZN od mniej niż 3 lat, ale przed uzyskaniem tego stopnia pracowałem w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej (LSN), mogę skorzystać z "prawa dziadków"?
TAK, ale tylko wtedy gdy: jesteś samodzielnym instruktorem lub trenerem (zgodnie z wymienionymi
we wcześniejszym pytaniu kwalifikacjami) od przynajmniej 5 lat, pracowałeś(-aś) i wypełniłeś(-aś) wymóg
stażu wymaganego do stopnia Instruktora Zawodowego PZN (3 lata po 2 tygodnie w LSN), a przed wejściem w życie AD przez przynajmniej 5 lat pracowałeś(-aś) jako instruktor w wymiarze minimum 200 dni (łącznie). Dotyczy to również osób posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe z obszaru kultury fizycznej (wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja).