sitn.pl » Wiadomości » Informacja o kryteriach dla kwalifikacji w drugiej dyscyplinie wymaganej do legitymacji Instruktora Zawodowego ISIA
Wiadomości

Informacja o kryteriach dla kwalifikacji w drugiej dyscyplinie wymaganej do legitymacji Instruktora Zawodowego ISIA

7.08.2019
Kwalifikacja w drugiej dyscyplinie w sportach śnieżnych (narciarstwo biegowe, telemark, snowboard) wymagana do uzyskania tytułu Instruktora Zawodowego ISIA musi spełniać krajowy standard kompetencji zawodowych instruktora rekreacji ruchowej.

Powyższe kryteria spełniają:
– państwowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej lub sportu sprzed deregulacji w w/w dyscyplinach;
– kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej lub sportu z w/w dyscyplin wydane po deregulacji przez Akademie Wychowania Fizycznego i inne publiczne uczelnie kształcące na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja;
– kwalifikacje pomocnika/asystenta instruktora i wyższe wydane przez SITN PZN i SITS w w/w dyscyplinach;
– kwalifikacje trenerskie w w/w dyscyplinach wydane przez Akademie Wychowania Fizycznego i inne publiczne uczelnie kształcące na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport.