sitn.pl » Wiadomości » Komunikat ws. wymogu polisy OC instruktora narciarstwa o wartości min. 6 mln EUR w niektórych regionach alpejskich
Wiadomości

Komunikat ws. wymogu polisy OC instruktora narciarstwa o wartości min. 6 mln EUR w niektórych regionach alpejskich

8.11.2019
Zostaliśmy poinformowani, że Alpejskie regiony takie jak Tyrol i Tyrol Południowy (oraz prawdopodobnie inne) wprowadziły na nadchodzący sezon 2019/2020 obowiązek posiadania indywidualnej polisy OC instruktora narciarstwa opiewającej na nową kwotę gwarancyjną wynoszącą min. 6 mln EURO (niezależnie od dopełnienia dotychczas wymaganych formalności). W związku z powyższym Stowarzyszenie dokonało rozpoznania istniejących na polskim rynku produktów z zakresu ubezpieczenia OC działalności zawodowej oraz możliwości stworzenia takowych. Niestety, tak duża wartość jednostkowej polisy (w tym przypadku przekraczającej 25 mln PLN) obliguje towarzystwa ubezpieczeniowe do zastosowania reasekuracji i tworzenia rezerw. Są to wymagania zbyt wysokie dla tej kategorii produktów ubezpieczeniowych, w związku z czym SITN PZN nie jest w stanie zapewnić na polskim rynku ubezpieczeniowym instruktorom i trenerom w sezonie 2019/2020 polisy OC instruktora spełniającej wymóg sumy gwarancyjnej min. 6 mln EUR.

Zarząd SITN PZN zauważa, że wzrost sumy gwarancyjnej za OC w tych regionach wynosi ok.600% i nie ma żadnego uzasadnienia statystycznego lub ekonomicznego (zatem jest rozwiązaniem protekcjonistycznym i dyskryminacyjnym), i rekomenduje wszystkim swym członkom, którzy występują o zezwolenie na tymczasową i okazjonalną pracę w tych regionach – a uzyskają decyzję odmowną z powodu niewystarczającego ubezpieczenia OC – aby występowali z interwencją do centrum SOLVIT w Polsce – https://ec.europa.eu/solvit/contact/index_pl.htm (e-mail: solvit@mpit.gov.pl).