sitn.pl » Zawody » Zawody Klubu Instruktora-Seniora » Białka Tatrzańska, 13 stycznia 2018 (sobota)
Zawody

XIV Zawody Klubu Instruktorów Seniorów

13 stycznia 2018 (sobota), Białka Tatrzańska

Uczestnictwo

uczestnicy  
Instruktorzy PZN, Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
opłacone składki członkowskie SITN

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2018-01-09
wymagane dokumenty  
dowód wpłaty
liczba miejsc  
wg zgłoszeń
termin zgłoszeń  
2018-01-09

Uwagi

XIV OTWARTE ZAWODY KLUBU INSTRUKTORÓW SENIORÓW IM. JÓZEFA ZOLLA

TERMIN I MIEJSCE

13.01.2018 (sobota) Białka Tatrzańska – Czarna Góra

Start do pierwszego przejazdu o godz. 11.00.

REGULAMIN ZAWODÓW

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Klub Instruktorów Seniorów SITN-PZN

  KOMITET ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
  Przewodnicząca: prezes SITN-PZN - Zuzanna Podgórna
  Kierownik Zawodów – Elżbieta Kaczmarek, Leszek Krzeszowiak (+2017)
  PROGRAM ZAWODÓW

  Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant w dwóch przejazdach. Drugi przejazd w odwróconej kolejności w grupach, według wyników z pierwszego przejazdu.
  PODZIAŁ NA GRUPY

  O przydziale do danej grupy decyduje rok urodzenia zawodnika.

K1 (70+) 1948 i starsze

K2 (65-69) 1949-1953

K3 (60-64) 1954-1958

K4 (55-59) 1959-1963

K5 (50-54) 1964-1968

K6 (40-49) 1969-1978

K7 (30-39) 1979-1988

K8 (20-29) 1989-1998

K9 (19-) 1999 i młodsze

M1 (90+) 1928 i starsi

M2 (85-89) 1929-1933

M3 (80-84) 1934-1938

M4 (75-79) 1939-1943

M5 (70-74) 1944-1948

M6 (65-69) 1949-1953

M7 (60-64) 1954-1958

M8 (55-59) 1959-1963

M9 (50-54) 1964-1968

M10 (40-49) 1969-1978

M11 (30-39) 1979-1988

M12 (20-29) 1989-1998

M13 (19-) 1999 i młodsi

Kolejność startu:

M1 do M3, K1 do K5, M4 do M9, K6 do K9, M10 do M13

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia

  OPŁATA STARTOWA
  Opłata startowa wynosi 30 zł. Dla osób bez ważnych uprawień (bez opłaconych składek) 40.-zł . Uczestnicy unifikacji - nie wnoszą opłaty startowej ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmuje biuro Stowarzyszenia do dnia 9.01.2018 ; należy podać nazwisko imię, stopień instruktorski, rok urodzenia.

Zgłoszenia dodatkowe (po losowaniu) będą przyjmowane w dniu zawodów, w biurze zawodów – przy wyciągu (restauracja) w godz. 9.45-10.15

NAGRODY

Uczestnicy zawodów otrzymają odznaki i dyplomy oraz drobne upominki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszyscy uczestnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zaleca się dokonanie we własnym zakresie odpowiednich ubezpieczeń (OC, NNW) oraz badań lekarskich. Zalecamy start w kaskach.

  2. Losowanie odbędzie się w domu państwa Anny i Krzysztofa Marków, w miejscu zamieszkania uczestników unifikacji Klubu Instruktora Seniora - w dniu 12.01.2018 o godz.20.30. Dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, wyciągi - na własny koszt. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z NRS i regulaminem zawodów, z ewentualnymi zmianami ogłoszonymi przed startem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zawodów lub ich odwołania w przypadku złych warunków narciarskich.