sitn.pl » Zawody » Zawody Regionalne » Pitztal, 9 listopada 2017 (czwartek)
Zawody

Zawody Regionalne

9 listopada 2017 (czwartek), Pitztal
Organizator: FABRYKA NARCIARZY

Uwagi

Egzamin Regionalny lodowiec Pitztal 09.11.2017

1.Zgł‚oszenia do 4.11.2017 na adres: piotr.tekiel@fabrykanarciarzy.pl tel. 506124112

Powinno zawierać‡ imię™, nazwisko, datę™ urodzenia, adres a osoby po Kursie Kwalifikacyjnym dodatkowo nazwę™ LSN w której był‚ robiony.

Biuro zawodów / wydawanie numerów / w ś›rodę™ 08.11.2017 godz 21.00 w hotelu Kirchenwirt w miejscowości Plangeross lub rano o 9.00 - 9.11.2017 w restauracji (poziom -1) przy górnej stacji kolei na lodowiec.

Kaźdy otrzyma potwierdzenie przyję™cia zgł‚oszenia.

2. Obowią…zuje posiadanie dokumentu tożsamoś›ci.

3. Oplata startowa 50 zł‚ ( wpł‚ata na podane konto ).

4. Uczestnicy startują na wł‚asną… odpowiedzialność‡ i mają… obowią…zek ubezpieczyć‡ się™ od

NNW i KL za granicami RP.

5. Obowią…zuje posiadanie kasku.

6. Oglą…danie trasy slalomu giganta z zał‚oźonymi numerami o godz. 9..40 – 9.55

7. Ogł‚oszenie wyników ok. 45 minut po zakoń„czeniu ZR.

W przypadku pytań„ proszę™ o kontakt: Piotr Tekiel 506124112