sitn.pl » o SITN » Struktura organizacyjna » Prezes
Prezes

Działalność

Komisja Egzaminacyjna

Do głównych zadań Komisji należy:

 1. Przeprowadzanie Egzaminów Regionalnych i egzaminów na Centralnych Kursach Instruktorskich oraz na kursach instruktorskich organizowanych przez AWF.
 2. Nadzór nad Zawodami Regionalnymi.
 3. Ocenianie jazdy stylowej na Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów.
 4. Ścisła współpraca z Komisją Szkolenia i Komisją Licencjonowanych Szkół Narciarskich.
 5. Podnoszenie poziomu oceniania poprzez udział egzaminatorów w doszkoleniach.

(Kontakt: e-mail: egzamin@sitn.pl)

POL-SKI DEMO TEAM

POL-SKI Demo Team jest wizytówka naszego Stowarzyszenia - uczestniczy we wszystkich imprezach centralnych, kongresach oraz pokazach medialnych.

O składzie osobowym, o doborze nowych członków oraz o podziale obowiązków wewnątrz grupy decyduje szef POL-SKI DEMO TEAM biorąc pod uwagę:

I. Kwalifikacje kandydatów w zakresie:


 • ·zdobywania wysokich miejsc w Mistrzostwach Polski Instruktorów PZN,
 • ·wysokich umiejętności narciarskich,
 • ·wiedzy teoretycznej,
 • ·komunikatywności oraz umiejętności pracy w grupie,
 • ·umiejętności prowadzenia wykładów i szkoleń,
 • ·znajomości języków obcych,
 • ·dyspozycyjności,
 • ·chęci działania na rzecz Stowarzyszenia.

II. Charakteru stawianych przed grupą zadań w zakresie:

 • przygotowania oraz prowadzenia kursów instruktorskich,
 • przygotowania oraz prowadzenia wykładów na konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • przygotowania, prowadzenia oraz czynnego udziału w warsztatach zarówno własnych jak i innych grup,
 • pisania sprawozdań i innych tekstów do wydawnictw Stowarzyszenia.

Kraków, 17 lipca 2013 r.Klub Instruktorów Seniorów
Klub Instruktorów-Seniorów (do VII 2016 Klub Instruktora Seniora) działa od 1998 roku na analogicznych zasadach, jak komisje specjalistyczne SITN PZN. Do klubu może należeć Instruktor PZN, który ukończył 60 lat dla mężczyzn lub 50 lat w przypadku kobiet. Przynależność do klubu jest bezpłatna, co więcej nasi członkowie płacą jedynie 50% stawki składki członkowskiej.
Komisja Etyki
Komisja spełnia rolę sądu koleżeńskiego - rozstrzyga w sprawach niewłaściwego postępowania członków Stowarzyszenia wspomagając Zarząd.
Komisja Prawna
Powołana w dniu 10.07.2014r.

Skład

Jacek Żaba
Jacek Żaba
Prezes
Komisja Egzaminacyjna
Krzysztof Horecki
Krzysztof Horecki
Przewodniczący
Piotr Górnicki
Piotr Górnicki
Z-ca Przewodniczącego
Aleksander Karolus
Aleksander Karolus
Z-ca Przewodniczącego
Piotr Bogusz
Piotr Bogusz
Egzaminator
Tomasz Cichy
Tomasz Cichy
Egzaminator
Grzegorz Dendys
Grzegorz Dendys
Egzaminator
Jacek Gizicki
Jacek Gizicki
Egzaminator
Łukasz Guńka
Łukasz Guńka
Egzaminator
Przemysław Klimczak
Przemysław Klimczak
Egzaminator
Adam Marasek
Adam Marasek
Egzaminator
Adam Markiel
Adam Markiel
Egzaminator
Piotr Nowacki
Piotr Nowacki
Egzaminator
Marek Palik
Marek Palik
Członek
Zuzanna Podgórna
Zuzanna Podgórna
Egzaminator
Wojciech Podgórny
Wojciech Podgórny
Egzaminator
Zbigniew Stanisławski
Zbigniew Stanisławski
Egzaminator
Piotr Stawarz
Piotr Stawarz
Egzaminator
Tomasz Stelmach
Tomasz Stelmach
Egzaminator
Rafał Wołk
Rafał Wołk
Egzaminator
Artur Wysocki
Artur Wysocki
Egzaminator
Krzysztof Zięba
Krzysztof Zięba
Egzaminator
Jacek Żaba
Jacek Żaba
Egzaminator
POL-SKI DEMO TEAM
Artur Wysocki
Artur Wysocki
Szef
Łukasz Guńka
Łukasz Guńka
V-ce Szef
Piotr Stawarz
Piotr Stawarz
Członek
Anna Buczek
Anna Buczek
Członek
Katarzyna Małysa-Sonik
Katarzyna Małysa-Sonik
Członek
Jacek Gizicki
Jacek Gizicki
Członek
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Członek
Kasper Leonowicz
Kasper Leonowicz
Członek
Izabela Wysocka
Izabela Wysocka
Członek
Mateusz Habrat
Mateusz Habrat
Członek
Jacek Gardoń
Jacek Gardoń
Członek
Maria Leonowicz
Maria Leonowicz
Członek
Klub Instruktorów Seniorów
Elżbieta Kaczmarek
Elżbieta Kaczmarek
Przewodniczący
Henryk Perzyński
Henryk Perzyński
Sekretarz
Bogumił Bujak
Bogumił Bujak
Członek
Jerzy Dyczkowski
Jerzy Dyczkowski
Członek
Adam Markiel
Adam Markiel
Członek
Maria Stanisławska
Maria Stanisławska
Członek
Komisja Etyki
Piotr Nowacki
Piotr Nowacki
Przewodniczący
Krzysztof Horecki
Krzysztof Horecki
Członek
Adam Markiel
Adam Markiel
Członek
Komisja Prawna
Dawid Zwijacz
Dawid Zwijacz
Przewodniczący
Ludwik Żukowski
Ludwik Żukowski
Członek
gsm:
501 188 881
e-mail: