sitn.pl » o SITN » Struktura organizacyjna » V-ce Prezes ds. Rozwoju (wdrażanie nowych technologii, sprawy organizacyjne)
V-ce Prezes ds. Rozwoju (wdrażanie nowych technologii, sprawy organizacyjne)

Działalność

Komisja ds. promocji i marketingu
Komisja została powołana przez Zarząd w 2003 roku i zajmuje się szeroko rozumianym promowaniem działalności Stowarzyszenia. Komisja między innymi zajmuje się wydawaniem informatora przedsezonowego, utrzymaniem i rozwojem strony internetowej Stowarzyszenia, działalnością DEMO-TEAM-u, promocją medialną, współpracą z partnerami i sponsorami, reklamą, sklepikiem internetowym.
(kontakt: e-mail:marketing@sitn.pl)
Komisja Organizacyjna
Zadaniem Komisji jest przygotowanie logistyczne do przeprowadzanych imprez i wydarzeń oraz czyny udział ich przebiegu.
W szczególności do zadań należeć będzie:

- organizacja zawodów instruktorskich (trasy, noclegi, pomiar czasu itp),

- organizacja kursów, konferencji (unifikacji) - trasy, noclegi, pomiary czasów,

- nadzór organizacyjny nad kursami instruktorskimi w Polsce (noclegi, trasy, pomiary).


Podkomisja Logistyczna
Powołana w kadencji 2018 - 2022. Podlega Przewodniczącemu Komisji Organizacyjnej.
Komisja ds. Międzynarodowych

Główne cele Komisji :

- utrzymanie kontaktów personalnych INTERSKI, ISIA, IVSI i IVSS,

- kontrola opłacania zobowiązań finansowych (składki roczne),

- składanie sprawozdań technicznych, wypełnianie ankiet i kwestionariuszy do organizacji międzynarodowych,

- korespondencja z zagranicznymi organizacjami instruktorskimi,

- organizacja wydarzeń zagranicznych - logistyka, przygotowanie wyjazdów, terminy zgłoszeń i płatności,

- realizacja imprezy zagranicznej: materiały, DVD , stoiska,

- gromadzenie materiałów, broszur, kontakty personalne,

- prowadzenie archiwum, korespondencji, sprawozdań pokongresowych.

·Główne wydarzenia zagraniczne podczas kadencji 2018-2022 to:

- 2019 Kongres Interski Bułgaria, Pamporovo (marzec),

- 2020 Kongres ISIA – Kongres w BUDAPESZCIE (14-17.06.2020 r.),

- 2021 Mistrzostwa Świata Instruktorów ISIA (Walne Zebranie upoważniło ZARZĄD ISIA do wyboru miejsca),

- 2021 Kongres IVSI, Rosa Kutor, Rosja, Soczi (13-20.03.2021 r.),

- 2021 Walne Zebranie INTERSKI, 22-25.03.2021 r. (w połowie kadencji w LEVI (FIN) w miejscu następnego XXII Kongresu INTERSKI), Erich Melmer dotychczasowy PREZYDENT INTERSKI kończy pracę w strukturach władz światowych, będzie to Walne Zebranie WYBORCZE,

- 2022 Kongres ISIA.


Skład

Wojciech Woźnica
Wojciech Woźnica
V-ce Prezes
e-mail:
Komisja ds. promocji i marketingu
Maciej Kwiatkowski
Maciej Kwiatkowski
Przewodniczący
gsm:
790 555 308
e-mail:
Jakub Grzymała
Jakub Grzymała
Członek
gsm:
501 226 268
e-mail:
Andrzej Milewski
Andrzej Milewski
Członek
Artur Wysocki
Artur Wysocki
Członek
Komisja Organizacyjna
Izabela Wysocka
Izabela Wysocka
Przewodniczący
Podkomisja Logistyczna
Konrad Wełpa
Konrad Wełpa
Przewodniczący
Komisja ds. Międzynarodowych
Wojciech Woźnica
Wojciech Woźnica
Przewodniczący
e-mail:
Jerzy Kaliski
Jerzy Kaliski
Członek
Zbigniew Włosowicz
Członek
Krzysztof Zięba
Krzysztof Zięba
Członek
Ludwik Żukowski
Ludwik Żukowski
Członek
gsm:
501 188 881
e-mail:
Komisja ds. Zorganizowanej Zagranicznej Turystyki Narciarskiej
Maciej Szpot
Maciej Szpot
Przewodniczący
Piotr Tekiel
Piotr Tekiel
Z-ca Przewodniczącego
Maciej Kwiatkowski
Maciej Kwiatkowski
Członek
gsm:
790 555 308
e-mail:
Wojciech Wardziak
Wojciech Wardziak
Członek
Andrzej Wygoda
Andrzej Wygoda
Członek
Ludwik Żukowski
Ludwik Żukowski
Członek
gsm:
501 188 881
e-mail: