sitn.pl » Zawody » Ogólnopolskie zawody instruktorskie
Ogólnopolskie Zawody Instruktorów / Od 2013 MISTRZOSTWA POLSKI INSTRUKTOROW

Ogólnopolskie zawody instruktorskie odbywają się już od 1960 roku. W roku 2010 odbyły się już Jubileuszowe 50 Ogólnopolskie Zawody Instruktorów PZN a Jubileuszowe 55 w 2015. Od 2013 roku zmieniono nazwę na MISTRZOSTWA POLSKI INSTRUKTORÓW PZN.

Zawody te to dwubój: tzw. jazda techniczna oraz z slalom gigant.

Jazda techniczna polega na pokazie wybranych ewolucji z PROGRAMU NAUCZANIA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO. Wykonanie ewolucji jest oceniane przez sędziów pod względem zgodności z założeniami technicznymi Programu Nauczania.
Slalom gigant odbywa się wg przepisów Narciarskiego Regulaminu Sportowego.
System odpowiedniego przeliczenia czasów i punktów umożliwia sklasyfikowanie zawodnika.

Oprócz tradycyjnych Zawodów Instruktorów w ramach Mistrzostw Polski Instruktorów się jeszcze:

  • Mistrzostwa SITN-PZN Szkół Narciarskich,
  • Mistrzostwa SITN Demonstratorów Szkolnych,
  • Sprawdzian dla Instruktorów Zawodowych.

Od 50 OZI PZN oprócz zawodów w dwuboju: jazda techniczna i slalom gigant, odbywają się zawody (mistrzostwa) szkół narciarskich, slalom gigant telemarkowy oraz bieg narciarski instruktorów PZN.

Od Jubileuszowych OZI PZN klasyfikacja SN odbywa się na podstawie uzyskanych przez drużynę SN punktów w DWUBOJU (a nie tylko w slalomie gigancie).
Przejazd w slalomie gigancie wykorzystywany jest również do obliczenia klasyfikacji dla kandydatów do stopnia Instruktora Zawodowego ISIA (limit to uzyskanie czasu do 12,5% czasu wzorcowego).

Mistrzostwa SITN Demonstratorów Szkolnych służą popularyzacji narciarstwa wśród młodzieży.

Sezon: 2019/2020
zgłoszeniaMPI telemark14 marca 2020 (sobota), Beskid Sądecki
zgłoszeniaZawody Demonstratorów Szkolnych28 marca 2020 (sobota), Kluszkowce