sitn.pl » Szkolenie » Kurs » Białka Tatrzańska, 1 (czwartek) – 4 marca 2018 (niedziela)
Szkolenie

Kurs doszkoleniowy przygotowujący do podnoszenia kwalifikacji

1 (czwartek) – 4 marca 2018 (niedziela), Białka Tatrzańska

Rozpoczęcie kursu

Uczestnictwo

uczestnicy  
osoby zgloszone przez TO (biura podróży)
warunki uczestnictwa  
Zgłoszenie dla członków SITN poprzez zalogowanie na stronie.
Osoby spoza SITN zgłoszenie mailowe na adres biuro@sitn.pl.
Po ukończeniu kursu Stowarzyszenie wystawi zaświadczenie o przebytym szkoleniu, które w sezonie 2017/2018 ( okres przejściowy) będzie respektowane w rejonie Trentino jako przygotowanie do zdobywania stopni instruktorskich SITN PZN.
koszt  
400 zł

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
0000-00-00
termin zgłoszeń  
0000-00-00
uwagi  
Czwartek 01.03.

8.45 - spotkanie organizacyjne przed budynkiem Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej STOK, biuro główne Na Bani
9.00-12.00 - zajęcia na stoku, technika
12.30-15.30 - zajęcia na stoku, technika
16.00-19.00 - wykłady

Piątek 02.03.

9.00-12.00 - zajęcia na stoku, technika, instruowanie.
18.00-20.00 - wykłady

Sobota 03.03.

14.00-18.00 - zajęcia na stoku, technika, instruowanie.

Niedziela 04.03.

9.00-12.00 - GS
12.30.-15.30 - SL (trening + sprawdzian z pomiarem czasu)
16.00 - oficjalne zakończenie Szkolenia.

Uwagi

Warunki zaliczenia kursu doszkoleniowego

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu teoretycznego i praktycznego.


Lp.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

(zestawienie zagadnień)

Liczba godzin

1.

Zasady doboru oraz konserwacji sprzętu zjazdowego dla różnych grup wiekowych.

powtórka

2.

Technika i metodyka nauczania ewolucji podstawowych i kątowych

Powtórka i uzupełnienie

3.

Technika i metodyka nauczania ewolucji równoległych

Powtórka i uzupełnienie

4.

Niebezpieczeństwa gór i zimy. Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć narciarskich w warunkach zimowych.

Powtórka i uzupełnienie

5.

Narciarskie regulaminy sportowe.

Powtórka i uzupełnienie

6.

Metodyka nauczania – ogólna. Rola instruktora w nauczaniu narciarstwa zjazdowego

Powtórka i uzupełnienie

7.

Metody i środki stosowane w nauczaniu narciarstwa zjazdowego- wykorzystanie przyborów w nauczaniu i doskonaleniu techniki

Powtórka i uzupełnienie

8.

Slalom gigant pełny zakres. Slalom pełny zakres (przejazdy układów bramek)

powtórka

9.

Specyfika nauczania narciarstwa dzieci i młodzieży


10.

EGZAMIN : jazda techniczna, slalom, sprawdzian teoretycznyRazem ( godzin dydaktycznych 45min)

36

Literatura obowiązkowa

(co najmniej dwie pozycje)

 1. Stawarz. P. red. Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego. SITN-PZN 2018
 2. Buczek A. red. Program nauczania narciarstwa zjazdowego dzieci. SITN-PZN 2015
 3. Held. H. (red): Uczę dzieci jazdy na nartach. Wyd. Galaktyka, Warszawa 2000;
 4. Makowski K., Sakłak W.: Zabawy na stoku czyli jak uczyć dzieci jeździć na nartach. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2008;
 5. Marasek A. Stanisławski Z. „Bezpieczeństwo, Ratownictwo” Sitn 2010
 6. Narciarski Regulamin Sportowy - Narciarstwo Alpejskie. PZN 2016

7. Parnicki F.: Rozgrzewka narciarska, Biała Podlaska, 2007

Literatura uzupełniająca

1. LeMaster R.: Narciarz Doskonały, Invetiv 2007

2. Vysata K.: Narciarstwo zjazdowe-podręcznik dla studentów Wychowania Fizycznego. AWF Warszawa 2007

3. Chojnacki K. „Wybrane zagadnienia z historii narciarstwa" SITN-PZN Kraków 2001

4. Lesiewski A.: Narty – poradnik. Pascal 2009


ZAŁOŻENIA I CELE

Celem jest przygotowanie uczestników do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu narciarstwa zjazdowego i w przyszłości uzyskanie stopnia instruktora PZN zgodnie z obowiązującymi w SITN wymogami.

1

ZESTAWIENIE GODZIN

Suma

Wykł.

Ćw.

Prakt.

Hosp.

Inne

36

10

26
2

4 dni szkolenia zakończone egzaminem regionalnym3

WARUNKI UCZESTNICTWA ( wymagania, formalne, egzaminy etc):

 1. Posiadanie stopnia instruktora rekreacji ruchowej z narciarstwa zjazdowego (uprawnienia AWF i MSiT)
 2. Posiadanie stopnia instruktora narciarstwa powszechnego zjazdowego (AWF)
 3. Posiadanie stopnia instruktora sportu z narciarstwa alpejskiego (AWF, PZN)
 4. Pełnoletniość
 5. Potwierdzony stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w kursie

4

WYMAGANIA ORGANIZACYJNE (sprzętowe, lokalowe i inne specyficzne):

Posiadanie odpowiedniego sprzętu i ekwipunku narciarskiego (narty taliowane, buty 4 klamrowe) oraz kasku, ochraniaczy i gard.

5

UWAGI:

Zajęcia realizowane w formie 4-dniowego szkolenia narciarskiego.

Zakończone egzaminem regionalnym praktycznym i teoretycznym.

Każdy uczestnik po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzyma stosowne zaświadczenie.

Zaświadczenie nie jest podstawą do wydania uprawnień instruktorskich