sitn.pl » Szkolenie » Unifikacja
Unifikacja oraz unifikacja instruktorów zawodowych

Unifikacja

- jest to cykliczne spotkanie Instruktorów PZN (w tym instruktorów wykładowców) i Pomocników Instruktora PZN mające na celu aktualizację wiedzy.
Unifikacja trwa trzy dni (zajęcia na śniegu). Udział w niej przedłuża uprawnienia instruktorskie na trzy lata. W ostatnim dniu unifikacji przeprowadzany jest sprawdzian umiejętności jazdy. Sprawdzian nie ma wpływu na okres ważności stopnia, daje jednak instruktorowi/pomocnikowi informację o jego faktycznych umiejętnościach.

Dla starszych kolegów instruktorów Klub Instruktora Seniora organizuje odrębne spotkanie.

CEL UNIFIKACJI

Celem unifikacji jest uaktualnienie wiadomości, zapoznanie z nowościami, doskonalenie jazdy technicznej.

CZAS TRWANIA

3 dni na śniegu. Warunkiem zaliczenia unifikacji jest obecność na zajęciach w trakcie wszystkich trzech dni zajęć.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

a) posiadanie stopnia Instruktora PZN, Pomocnika Instruktora PZN lub Instruktora SITN,

b) instruktorzy PZN, którzy kiedykolwiek pełnili lub pełnią funkcję Instruktora Wykładowcy,

c) ważna legitymacja SITN (opłacone składki).

PRAWO ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ

Organizacja szkolenia: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Prowadzenie zajęć: Instruktorzy Wykładowcy PZN.

Szkoły narciarskie lub zespoły szkół, które zgłaszają gotowość przeprowadzenia przedsezonowej unifikacji poza granicami kraju – zgodę na taką unifikację wyraża Zarząd SITN PZN. Zajęcia musi prowadzić IW nie związany zawodowo ze szkołą organizującą unifikację

PROGRAM KURSU

a) Wykłady

• aktualny program nauczania (technika, metodyka),

• bezpieczeństwo:

– podczas pracy z dziećmi,

– podczas pracy z pojedynczym uczniem,

– podczas pracy z grupą,

– przyczyny wypadków w górach,

– 10 Reguł FIS – przypomnienie/aktualizacja.

• aktualności organizacyjne SITN i PZN,

• regulamin kadry – zmiany, uzupełnienia,

• etyka w pracy instruktora, łącznie 5 godz.

• program dziecięcy,

b) Zajęcia praktyczne 3 dni × 5 godzin dziennie

• ujednolicenie sylwetki i wykonania poszczególnych ewolucji

• przypomnienie elementów metodyki

SPRAWDZIAN

Sprawdzian przeprowadza kierownik wyszkolenia wraz z kadrą kursu. Sprawdzian nie ma wpływu na okres przedłużenia uprawnień. Sprawdzian może być przeprowadzony w grupach ćwiczących.

• skręt równoległy ślizgowy,

• śmig,

• skręt równoległy NW,

• łuki płużne.

Uwaga! Uczestnictwo w międzynarodowych kongresach IVSI oraz INTERSKI jest równoznaczne z zaliczeniem unifikacji.


Unifikacja Instruktorów Zawodowych (co dwa lata)

Celem unifikacji jest zapoznanie uczestników z: trendami w technice jazdy amatorskiej i spor­towej, nowościami w metodyce nauczania, zmianami w narciarskich regulaminach sportowych, dyscyplinami specjalistycznymi (freeride, skitouring, skialpinizm) oraz ABC lawinowym. Udział w niej przedłuża uprawnienia szkoleniowe ISIA (prawo nabycia znaczka rocznego ISIA) i równocześnie instruktora PZN na dwa lata.

UNIFIKACJA JEST DWUCZĘŚCIOWA:

Techniczno-sportowa

Techniczno-specjalistyczna

Instruktorzy Zawodowi uczestniczący w części techniczno-sportowej, dwa lata później mają obowiązek przyjechać na część techniczno-specjalistyczną. Kolejność jest dowolna.

CZAS TRWANIA – 3 DNI.

Uczestnicy przyjeżdżają pierwszego dnia do godziny 17.00. W tym dniu przewidziane są 4 godziny wykładów.

Drugi dzień – 6 godzin zajęć na śniegu i 4 godziny wykładów.

Trzeci dzień – 6 godzin zajęć na śniegu.

Warunkiem zaliczenia unifikacji jest obecność na wszystkich zajęciach w trakcie trzech dni zajęć.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

a) posiadanie stopnia Instruktora Zawodowego (legitymacja IZ – SITN),

b) bieżące opłacone składki SITN PZN,

c) konieczne posiadanie kasków, ochraniaczy goleni i gard na kijki.

PRAWO ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyłącznie Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

PROGRAM RAMOWY UNIFIKACJI

a) Wykłady – 8 godzin

• aktualny Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego,

• aktualny Program Nauczania Narciarstwa Dzieci,

• zmiany i aktualizacja w NRS na przestrzeni ostatnich 3 lat, zasady ustawiania slalomów,

• kongresy Interski, nowości i kierunki rozwoju ISIA,

• skitouring, feeride, ABC lawinowe z elementami pierwszej pomocy.

b) Zajęcia praktyczne 2 dni × 6 godzin = 12 godzin

• prawidłowe wykonanie poszczególnych ewolucji z Programu Nauczania Narciarstwa Zjaz­dowego,

• metodyka nauczania – nowe przydatne ćwiczenia podnoszące efektywność nauczania,

• doskonalenie przejazdów slalomu i slalomu giganta z pomiarem czasu,

• zajęcia specjalistyczne (freeride, skitoury, ABC lawinowe).

SPRAWDZIAN KOŃCOWY

Sprawdzian przeprowadza kierownik kursu wraz z kadrą.

ELEMENTY TECHNIKI:

• skręt równoległy długi / jazda terenowa,

• śmig,

• skręt równoległy NW,

• ewolucja kątowa (łuki płużne, skręt z pługu).

Uwaga! Wyniki slalomów, udział w zajęciach specjalistycznych i oceny z elementów techniki nie wpływają na wynik końcowy unifikacji, natomiast są informacją dla uczestników, jaki jest ich poziom zaawansowania.

Aktualizacja: Komisja Instruktorów Zawodowych ISIA - Wytyczne Szkolenia, Kraków, 13.10.2018 r.

Sezon: 2019/2020
zgłoszeniaUnifikacja Instruktorów Biegów PZN12 (czwartek) – 15 grudnia 2019 (niedziela), Podhale (Zakopane/Kościelisko/Chochołów)
zgłoszeniaUnifikacja Instruktorów Biegów PZN5 (czwartek) – 8 marca 2020 (niedziela), Jakuszyce